1. Bảo hành, hoặc tem bảo hành dán trên sản phẩm.
  2. Không bảo hành khi mất tem bảo hành dán trên sản phẩm.
  3. Không bảo hành các trường hợp: côn trùng xâm nhập, sử dụng sai điện áp nhà sản xuất, bị tràn nước, thiên tai…
  4. Không bảo hành các trường hợp tự ý sửa chữa lại.
  5. Không sử dụng đúng mục đích nhà sản xuất, hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh, tập thể, trường học, bếp ăn công nghiệp.
  6. Bảo hành sản phẩm sau sửa chữa từ 3 tháng đến 1 năm tùy từng linh kiện.

Đang cập nhật thêm chính sách…