Bảo hành sản phẩm sau sửa chữa từ 3 tháng đến 1 năm tùy từng linh kiện.

Đang cập nhật thêm chính sách…